Sangtakieng.com
บ้านถวาย หมู่บ้านหัตถกรรมแห่งล้านนา-หัตถกรรมแห่งสยามประเทศ
รวบรวม เรียบเรียง : รณรงค์ แสงตะเกียง

ประมาณพันปีล่วง สันนิษฐานว่าบ้านถวายเคยเป็นชุมชนโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของเวียงละโว้ ปัจจุบันคือบ้านละโว้ ตำบลหนองแก๋ว เป็นเมืองหน้าด่านของนครหริภุญไชย (ลำพูน) ต่อมาพญามังราย ปฐมกษัตริย์แห่งเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ ได้ยึดครองนครหริภุญไชย เวียงละโว้มีความสำคัญน้อยลงและล่มสลายในที่สุด ปัจจุบันยังคงหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือซากวัดร้าง บริเวณวัดถวายและวัดต้นแก้วตำบลขุนคง

การกำเนิดชุมชนสมัยโบราณ มักเริ่มต้นมาจากการบุกเบิกพื้นที่ทำกิน ครั้นผู้คนมากขึ้นก็รวมกันจัดตั้งเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน บ้านถวายก็ดังเดียวกัน ด้วยเป็นพื้นที่เหมาะกับการทำเกษตร ผู้คนจึงอพยพเข้ามาทำกินและตั้งเป็นชุมชนเล็กๆ อยู่กันเป็นหย่อมบ้านคือบ้านถวายในและบ้านถวายนอก ต่อเมื่อผู้คนเพิ่มมากขึ้นจึงกลายเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ดังเช่นปัจจุบัน

        
       ขอขอบคุณ : ภาพจาก เที่ยวเชียงใหม่.ดอทคอม 

ชื่อบ้านถวายมีที่มาจากหลายแหล่ง จากคำบอกเล่าและจากหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  คนพื้นถิ่นเล่าว่าเดิมท้องถิ่นมีต้นหวายจำนวนมาก คนในชุมชนจึงเรียกบริเวณนี้ว่าต้าหวาย บ้างว่ามาจากชื่อของเศรษฐีชื่อวาย ซึ่งเป็นผู้สร้างและบูรณะวัดในหมู่บ้าน อีกทางหนึ่งเป็นหนังสือรายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณเมืองเชียงใหม่ พบว่ามีวัดหนึ่งชื่อธวายตั้งอยู่หมู่บ้านธวาย สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาเป็นถวาย

จากวิถีชีวิตเกษตรกรรมแต่เดิม ครั้งมีผู้นำเอางานแกะสลักไม้เข้ามาและถ่ายทอดงานศิลปะการแกะสลักไม้และศิลปะแขนงอื่นสืบต่อ กระทั่งกลายเป็นอาชีพหลักของผู้คนในชุมชน อีกทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ผลักดันส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว งานศิลปะหัตกรรมของหมู่บ้านฯ ได้รับความนิยมกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ สามารถพัฒนาเป็นธุรกิจการค้าที่สำคัญของตำบล (OTOP) ขยายตัวออกไปและเกี่ยวข้องผูกพันกับวิถีชีวิตของผู้คนจำนวนมากในปัจจุบัน
บ้านถวายมีพื้นที่ ๔๕๐ ไร่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรมประมาณ ๒๓๘ ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ ๒๐๗ ไร่ และพื้นที่สาธารณะประมาณ ๕ ไร่ ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนพื้นเมือง นับถือศาสนาพุทธและใช้ภาษาถิ่น (คำเมือง) ในการพูดสื่อสาร

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก เสาะหามาเล่าค้นรื้อมาบอก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรัก : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู เนเฟอติติ ราชินีแห่งไอยคุปต์-ราชินีผู้สาบสูญ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู บันทึกวิถีคนกล้า บันทึกสืบ นาคะเสถียร : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู รู้จักดาบวิชัย รู้จักปรางค์กู่ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ชาวบ้านบางระจัน ตำนานนักรบกล้าแห่งสยามประเทศ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ตำนานรักนางนาก บางพระโขนง : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู สถาพร ศรีสัจจัง นักเขียนนักต่อสู้จากแดนใต้ : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู เอลวิส เพรสลีย์ ราชาแห่งร็อคแอนด์โรล : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ปฏิบัติการ us navy seal นาทีสังหารผู้นำอัลเคด้า : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ท่องไชยาทางโลก ท่องสวนโมกข์ทางธรรม : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู พันตำรวจเอกสมเพียร เอกสมญา วีระบุรุษบันนังสตา : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ชุมชนบ้านแพน ตลาดมีชีวิตบนวิถีคนลุ่มน้ำ : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู ราชินีแบดมินตันลูกชาวบ้าน รัชนก อินทนนท์ : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู  วัดพระบรมธาตุ ประวัติศาตร์น่ารู้แห่งเมืองชัยนาท : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้
ไปยังเมนู นครธม ศิลปเขมรแบบบายน สิ่งมหัศจรรย์ของโลก : อ่านต่อคลิ๊กตรงนี้

 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 14 คน
 สถิติเมื่อวาน 63 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2770 คน
27346 คน
909398 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong