Sangtakieng.com

 
safety induction, train the trainer
ผู้ฝึกสอน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (ตาม พรบ.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย) สามวัน

ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิตและเวิร์คช๊อฟ


ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
ติดต่องานฝึกอบรม : บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ฝึกอบรมวันแรก
หน่วยที่หนึ่ง : เทคนิควิทยากร & ผู้ฝึกสอนด้านความปลอดภัย

รูปแบบฝึกอบรม สื่อการสอน การเตรียมตัวของวิทยากรก่อนฝึกอบรม

 • องค์ประกอบขั้นพื้นฐานงานฝึกอบรม ลักษณะการฝึกอบรม 
 • เจ็ดรูปแบบการฝึกอบรมและการเทคนิคการฝึกอบรมแบบผสมผสานหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน
 • สื่อการสอน รูปแบบสื่อการสอน การใช้สื่อการสอน
 • เทคนิค power point เทคนิคการสอน วิธีนำเสนองานฝึกอบรม
 • เวิร์คช๊อฟสื่อการสอน

การเตรียมความพร้อมก่อนทำหน้าที่วิทยากรหรือผู้ฝึกสอน

 • แนวคิดเวิร์คช๊อฟ เทคนิคเวิร์คช๊อฟแบบผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • การเตรียมตัวเกี่ยวกับ องค์ความรู้และทักษะการพูด
 • การเตรียมตัวเกี่ยวกับ บุคลิกภาพ
 • การเตรียมตัวเกี่ยวกับ แผนการสอนและเทคนิคนำเสนอ
 • การเตรียมตัว เกี่ยวกับบริหารเวลา

ฝึกอบรมวันที่สอง
สถานที่ฝึกอบรม การประเมินผล
 • สถานที่ฝึกอบรม สภาพแวดล้อมการฝึกอบรม
 • การจัดห้องฝึกอบรม การจัดห้องสัมมนา การจัดห้องเพื่อประชุม ความแตกต่างที่ต้องเข้าใจ
 • สิ่งเร้าภายนอก สิ่งเร้าภายในปัจจัยที่ต้องควบคุม
 • เวิร์คช๊อฟการจัดการฝึกอบรม

หน่วยที่สอง : องค์ความรู้ที่ต้องนำไปฝึกอบรม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน   
 • ทำไมต้องทำงาน คนต้องการสิ่งใดจากการทำงาน
 • ความต้องการของคน เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม
 • พฤติกรรมความปลอดภัยของคนในที่ทำงาน
 • สภาพแวดล้อมการทำงานและสิ่งคุกคามสุขภาพทางด้านกายภาพ เคมี ชีวภาพและทางด้านเออร์กอนโอมิกส์ (Physical, Chemicals, Biological and Ergonomics)
 • ปัจจัยสิ่งแวดล้อม การเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • ปิรามิดความสูญเสีย ระดับความสูญเสียจากอุบัติเหตุ

วิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุและกฎหมายด้านความปลอดภัย
 • ทฤษฏีความสูญเสีย (Loss Causation Model : Frank E.Bird and Germain) รากฐานสำคัญของกำกับดูแลด้านความปลอดภัย
 • แนวคิดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้กับการป้องกัน ควบคุมอุบัติเหตุ
 • องค์ประกอบความปลอดภัยในที่ทำงาน วิธีป้องกันควบคุมอุบัติเหตุเป็นลำดับขั้น Hierarchy of Control
 • กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ฝึกอบรมวันที่สาม

แนวปฏิบัติ พฤติกรรมพึงประสงค์ในที่ทำงานและข้อบังคับด้านความปลอดภัย

 • กฎหลักด้านความปลอดภัย Cardinal Rules
 • แนวปฏิบัติ พฤติกรรมทางด้านความปลอดภัยที่พึงประสงค์ในที่ทำงาน   

 1. ความปลอดภัยการเข้าออกบริษัท วินัยการจราจรเดินเท้าและการใช้ยานยนต์ในเขตบริษัท
 2. การแต่งกายในเขตสำนักงาน การใช้พีพีอีในเขตโรงงาน
 3. การทิ้งขยะ การรักษาความสะอาดพื้นที่ การทำให้เกิดประกายไฟและพื้นที่สูบบุหรี่
 4. การรักษาสิ่งแวดล้อมตามแนวคิดสามปอ เจ็ดอาร์
 5. ก การถ่ายรูป การใช้โทรศัพท์มือถือ
 6. ความปลอดภัยการใช้ยานพาหนะนำของเข้าออกบริษัท


การขออนุญาตทำงาน การตัดแยกพลังงาน เขตอันตราย เทคนิคการปิดกั้นควบคุมพื้นที่และการควบคุมการทำงานร่วมในพื้นที่เดียวกัน
 • การขออนุญาตทำงาน การตัดแยกพลังงาน
 • การใช้สัญลักษณ์ความปลอดภัย ตาข่ายกันของตก แถบกั้นความปลอดภัย รั้วแข็งและการใช้อุปกรณ์ปิดกั้นควบคุมพื้นที่ทำงานอื่นๆ
 • วิธีปิดกั้นควบคุมพื้นที่ทำงาน วิธีปิดกั้นควบคุมเขตอันตราย

อุปกรณ์ฉุกเฉิน ภาวะฉุกเฉินและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
 • อุปกรณ์ดับเพลิง อ่างล้างตาฉุกเฉิน
 • ภาวะฉุกเฉินและวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
 • การอพยพ จุดรวมพล วิธิปฏิบัติเมื่ออยู่ที่จุดรวมพล
 • กรณีศึกษาเหตุฉุกเฉินไฟไหม้ แผนฉุกเฉินเหตุเพลิงไหม้

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 45 คน
 สถิติเมื่อวาน 375 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3511 คน
32541 คน
914593 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong