Sangtakieng.com

hot work permit-hot work safety
ความปลอดภัยงานความร้อนและประกายไฟ หนึ่งวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ ดูวิดีโอหรือเรียนรู้ภาคสนาม

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 

บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด

E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความหมาย ขอบเขตของงานความร้อนและประกายไฟ
 • ความหมายและวิธีแบ่งแยกพื้นที่งานความร้อนและประกายไฟ
 • องค์ประกอบการติดไฟและการระเบิดในภาคงานอุตสาหกรรม
 • เชื้อเพลิงแข็ง เชื้อเพลิงเหลว ก๊าซติดไฟ ข้อมูลความปลอดภัยก๊าซติดไฟและเคมีภัณฑ์ติดไฟ
 • การส่งถ่ายความร้อน การนำความร้อน พาความร้อน แผ่รังสี การกระเด็นของสะเก็ดไฟในระดับเดียวกันและสะเก็ดไฟตกกระเด็นจากด้านบน

วิธีทำงานความร้อนประกายไฟ มาตรการป้องกันและการควบคุมอันตราย
 • วิธีกำกับดูแลพื้นที่ ซึ่งออกแบบให้ทำงานความร้อนประกายไฟ
 • ขั้นตอนสำหรับการทำงานความร้อนและประกายไฟ
 • มาตรการความปลอดภัย การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ แผนฉุกเฉิน
 • บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้เกี่ยวข้องฯ ผู้อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงาน ผู้ปฏิบัติงานและผู้เฝ้าระวังไฟ

การกำกับดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟก่อนเริ่มทำงาน แผนฉุกเฉินและมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ
 • การกำกับดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือที่เกิดความร้อนประกายไฟ
 • แผนฉุกเฉินเหตุไฟไหม้ แผนช่วยเหลือผู้ประสบเหตุจากไฟไหม้
 • องค์ประกอบความรุนแรงแผลไฟไหม้ วิธีปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ประสบเหตุไฟไหม้
 
กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา : คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้

 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 29 คน
 สถิติเมื่อวาน 375 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3495 คน
32525 คน
914577 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong