Sangtakieng.com

 
JSA-Job Safety Analysis การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย
JHA-Job Hazards Analysis การวิเคราะห์และควบคุมอันตรายจากการทำงาน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟหรือเรียนรู้ภาคสนาม หนึ่งวัน

ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222 
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง

ความเข้าใจเบื้องแรกและความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับ JSA /Job Hazards Analysis

 
  • การชี้บ่งและระบุอันตรายในงานปฏิบัติการโรงงานหรือปฏิบัติการอุตสาหกรรม
  • วิธีชี้บ่งอันตรายทั่วๆ ไป การเลือกวิธีการชี้บ่งอันตรายให้เหมาะสมกับลักษณะงานหรือกระบวนการทำงาน
  • JSA /JHA-Job Safety Analysis แนวคิดการวิเคราะห์อันตรายและวิเคราะห์ปัจจัยสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

วิธีการและเทคนิคการจัดทำ JSA /JHA-Job Hazards Analysis

 
  • หลักเกณฑ์ วิธีการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานแบบหวังผลสำเร็จ
  • การทำสำรวจภาคสนาม เพื่อเก็บข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติงาน เครื่องจักร เครื่องมือหรือเครื่องมือกล เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์อันตรายและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
  • วิธีวิเคราะห์อันตรายในงานฯ และสามองค์ประกอบหลักของเทคนิค JSA /JHA (Job Hazards Analysis)
  • เครื่องมืออื่นที่ใช้ร่วมกับ JSA /Job Hazards Analysis

มาตรการควบคุมอันตรายและควบคุมผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 
  • การควบคุมอันตราย โดยเลือกวิธีควบคุมอันตรายเป็นลำดับขั้น การควบคุมอันตรายโดยวิธีตัดแยกพลังงานและล็อค-เอาท์ระบบ
  • เทคนิคการปิดกั้นควบคุมพื้นที่ แบบคิดวิเคราะห์ถึงอันตรายรอบด้าน above-below-behind-and inside
  • วิธีควบคุมอันตรายทางด้านวิศวกรรม (engineering a solution) และวิธีควบคุมอันตรายโดยวิธีบริหารจัดการ (administrative control)

กลับหน้าแรก คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 
  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 375 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3491 คน
32521 คน
914573 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong