Sangtakieng.com

safety auditor-safety audit technique
ผู้ตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ สองวัน
ทฤษฎีเชิงปฏิบัติการ สาธิต เวิร์คช๊อฟ เรียนรู้ภาคสนามหรือปฏิบัติจริง
 
ติดต่องานฝึกอบรม แปลเอกสารเซฟตี้ ที่ปรึกษาจัดทำระบบ & ระเบียบปฏิบัติงาน 
บริษัท เอเซีย แสงตะเกียง จำกัด
E-mail sangtakieng@gmail.com Telephone 093 7719222  
Facebook : รณรงค์ แสงตะเกียง 

ฝึกอบรมวันแรก
ความเข้าใจเบื้องแรกและองค์ประกอบความปลอดภัย
 • การปรับใช้ทฤษฏีการสูญเสียของ แฟรงค์ อี.เบิร์ด (Frank E.Bird) กับการตรวจความปลอดภัย 
 • ภาวะนำด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เทียบกับปิรามิดอุบัติเหตุ
 • องค์ประกอบความปลอดภัยในงานปฏิบัติการอุตสาหกรรมหรือในที่ทำงาน

ประเภทการตรวจความปลอดภัย เตรียมการและตรวจความปลอดภัย

ประเภทการตรวจความปลอดภัย 
 • System Audits ตรวจระบบเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • Compliance Audits ตรวจความสอดคลอ้งระหว่างสิ่งที่ปฏิบัติงานกับเอกสารสนับสนุนการปฏิบัติงาน
 • Critical Procedure Audits ตรวจระเบียบปฏิบัติ งานเสี่ยงอันตรายสูง
 • Focused Audits ตรวจติดตามลักษณะพิเศษเฉพาะเรื่อง
 • Safe Act Observations (SAO) or Behavioral Audits ตรวจพฤติกรรมที่ไม่ปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
 • House Keeping Audits ตรวจสภาพพื้นที่ปฏิบัติงาน
การเตรียมเอกสาร Audits Guidelines กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ
 • วิธีเตรียมเอกสารแนวทางตรวจความปลอดภัย Safety Audit Guidelines
 • กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ focused Audits

ฝึกอบรมวันที่สอง

ประเภทการตรวจความปลอดภัย การเตรียมการและการตรวจความปลอดภัย (ต่อ) 

 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัยโดยตรวจเทียบความสอดคล้องกับกฎหมายหรือเอกสารฯ ของสถานประกอบกิจการ
 • กรณีศึกษาและเวิร์คช๊อฟ System Audits & Compliant Audits
 • เวิร์คช๊อฟ การเตรียมเอกสารแนวทางตรวจความปลอดภัย Safety Audit Guidelines 

แผนตรวจความปลอดภัย การสื่อสารและความสัมพันธ์เชิงระบบ
 • วิธีจัดทำแผนตรวจความปลอดภัย
 • เทคนิคการตรวจความปลอดภัย
 • ความสัมพันธ์เชิงระบบ การรายงานผล และการบริหารจัดการข้อมูลจากการตรวจความปลอดภัย

กลับหน้าแรก : คลิ๊กตรงนี้
กลับเมนูหลัก หลักสูตรฝึกอบรมและสัมมนา :คลิ๊กตรงนี้
ไปยังหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ คลิ๊กตรงนี้ 

  
MENU
 
WEB LINK
 
VISIT
 สถิติวันนี้ 56 คน
 สถิติเมื่อวาน 375 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
3522 คน
32552 คน
914604 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-14
 
Copyright (c) 2006 by Ronnarong